Hoppa till sidans innehåll

Policydokument


Transparensprincipen innebär att så mycket information som möjligt i förbundet är öppen för intresserade. Förbundsstyrelsen strävar efter att tillgängliggöra så mycket information som möjligt och arbetar aktivt för att öka transparensen i förbundet.

Policy för transparens

.

Detta styrdokument reglerar vilka typer av personliga utlägg som ersätts av Svenska Taekwondoförbundet och hur du begär ersättning för utlägg. Styrdokumentet ska ses som en komplettering och ett förtydligande till gällande bokförings- och skatteregler.

Policy för personliga utlägg och ersättning

.

Syftet med att ha rekommendationer angående jäv och intressekonflikter är flerfaldiga. Det handlar om att minimera risk för misstanke om partiska bedömningar och beslut utifrån egenintresse och/eller relationer. Förbundsstyrelsen har ett ansvar och förtroende inför dess medlemmar. Detta ansvar och förtroende är viktigt och ska förvaltas väl.

Policy för jäv och intressekonflikter

.

Detta styrdokument tydliggör hur en medlem kan engagera sig ideellt på förbundsnivå, inklusive som förtroendevald. De rättigheter och skyldigheter som ideella har förklaras. Den ska också förmedla vad medlemmar kan göra för att arbeta för ett hållbart engagemang inom förbundet.

Policy för ideellt engagemang

.

Detta styrdokument reglerar förbundets förhållningssätt mot alkohol, tobak, narkotika och dopingpreparat.

Policy för alkohol, tobak, narkotika och dopingpreparat

Uppdaterad: 07 JUN 2021 09:35 Skribent: Andreas Siggelin
E-post: Adressen Gömd

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....