Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer & Projektstöd


Riktlinjer och projektstöd för Idrottsföreningar (IF)

Riktlinjer Projektstöd IF - barn och ungdomsidrott 2020-2021

Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade 2019 om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. I det nya stödsystemet finns ett projektstöd till föreningar (IF) inom barn- och ungdomsidrott som specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt ges möjlighet att fördela. Styrningen av projektstödet utgår från de ramar och principer som beslutades av Riksidrottsmötet den 25 maj 2019 samt tillhörande regelverk som RS beslutade om den 22 oktober 2019.

De riktlinjer som detta dokument innehåller är beslutade av Riksidrottsförbundets generalsekreterare den 29 november 2019 och innebär ett förtydligande om hur medlen får fördelas och användas utöver vad som framgår av ovan nämnda styrdokument.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Syfte: Att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Riktlinjer och projektstöd för Specialidrottsförbund (SF)

Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott

Syfte: Att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten så att fler vuxna och äldre motionärer väljer att idrotta i förening.

Verksamhetsstöd SF Elitidrott

Syfte: Från 2020 heter stödet till SF:s elitidrottsverksamhet Verksamhetsstöd SF Elitidrott. Tidigare benämningar har varit landslagsstöd och landslagsstöd projekt.

Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott

Syfte: Att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla bra barn- och ungdomsidrott samt skapa förutsättningar för SF att leda och stödja föreningarnas verksamhet. En del av stödet syftar till att ge SF möjlighet att stödja utbildningsinsatser för ledare inom området barn- och ungdomsidrott med utgångspunkt i jämställdhet och jämlikhet.

Organisationsstöd SF

Syfte: Stödja SF anslutna till RF och bidra till fullgörande av SF:s åligganden enligt RF:s stadgar. Stödet är inte avgränsat till särskild verksamhet inom SF och kan således nyttjas för det ändamål som SF själva anser viktigast för att fullgöra sina åligganden.

Uppdaterad: 04 JUN 2021 16:44 Skribent: Andreas Siggelin
E-post: Adressen Gömd

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....