Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetskonferens och extra förbundsmöte

20 NOV 2014 15:07
Inbjudan till Verksamhetskonferens och extra förbundsmöte i BORÅS,
FIRST HOTEL GRAND

 • Skapad: 20 NOV 2014 15:07

Bakgrund

Med både glädje och stolthet kan vi visa upp några av de framgångar som Svenska Taekwondoförbundet har fått under senare år:

 • Topprankade, 3 stycken Svenska utövare topprankade i världseliten.
  Elin Johansson
  Nikita Glasnovic
  Casandra Ikonen
 • Utmanarprogrammet, 4st aktiva i Svenska Olympiska Kommittents förprogram till Topp & Talang.
  Thea Kling 
  Linus Linden 
  Kevin Livingstone 
  Leon Glasnovic 
 • Topp & Talang, 6 stycken akriva i det Olympiska programmet.
  Elin Johansson
  Nikita Glasnovic
  Casandra Ikonen
  Jennifer Ågren
  Mohammed Qatanani
  Uno Sanli
 • Svenska utövare har tagit en mängd internationella G-klass medaljer 2013/2014.


  Listan kan göras mycket längre . . . 

Förbundet har haft framgångar. Men det är heller ingen hemlighet, att vi har ett antal problem både när det gäller sak- och personfrågor.

ETU har beslutat att suspendera Svenska Taekwondoförbundet från verksamheten, ett beslut som styrelsen har överklagat…… 

Tre duktiga ledamöter, valda vid tidigare och det senaste årsmötet, har lämnat sina uppdrag i styrelsen. Det är självklart att det som hänt, tillsammans med en osäkerhet om framtiden,  skapar osäkerhet och förvirring.

Det är styrelsens förhoppning, att verksamhetskonferensen i ännu större utsträckning ska medverka till att vi talar med varandra om viktiga sakfrågor och mindre om varandra i personfrågor.

Allt fler måste vara delaktiga i diskussionen om förbundets viktiga framtidsfrågor.

 

Viktiga frågor vid konferensen

Fram till den 15 november pågår ett remissarbete om förbundets stadgar. Vid verksamhetskonferensen är det naturligt att samtala om vägvalen i speciellt viktiga stadgefrågor, så att det finns möjlighet att lämna ett brett förankrat förslag till beslut vid nästa ordinarie årsmöte 2015.

Förhållandet till ETU är speciellt viktigt och akut. Även om den finns med i stadgeremissen, är det angeläget att aktiva i förbundet tar ett extra stort ansvar för denna, söker kunskap och samtalar tillsammans. Styrelsen får också en möjlighet att redovisa vad som gjorts och vad som planeras i dialogen med ETU.

Styrelsen har beslutat att, efter stadgeremissen, starta en diskussion bl.a. vision, målen på kortare och längre sikt samt vägarna till målen. En sådan diskussion kan ytterligare svetsa samman förbundet och göra, att vi alla drar åt samma håll. Då ökar kraften i förbundet.

 

Vilka frågor vill ni ha med?

På det här sättet vill styrelsen också inbjuda medlemmarna att påverka konferensen. Vilka frågor vill ni ta upp? Försök beskriva konkret.

Skicka till This is a mailto link

Efter en diskussion i styrelsen om detta, kommer styrelsen att i god tid före konferensen skicka ut detaljprogram och frågor att diskutera.

 

Extra förbundsmöte

Förbundsstyrelsen kallar härmed till extra förbundsmöte

Söndagen den 7 december

Plats:

BORÅS

FIRST HOTEL GRAND

Hallbergsplatsen 2,503 05 BORÅS
 

E-mail: This is a mailto link

T: 033-799 00 19

www.firsthotelgrand.se

 

Föredragningslista

 1. Extra förbundsmötets öppnande
 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för det extra förbundsmötet
 3. Fråga om huruvida det extra förbundsmötet är behörigt utlyst
 4. Val av ordförande för det extra förbundsmötet
 5. Val av sekreterare för det extra förbundsmötet
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera det extra förbundsmötets protokoll samt val av två rösträknare
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Fyllnadsval av ordförande i förbundet fram till årsmötet 2016
 9. Fyllnadsval av en ledamot i förbundsstyrelsen (ledamot 2) fram till årsmötet 2016
 10. Fyllnadsval av en suppleant i förbundsstyrelsen fram till årsmötet 2016
 11. Det extra årsmötets avslutande

 

Bakgrund och stadgar

Stadgarna för Svenska Taekwondoförbundet säger följande (§ 12):

”Förbundsstyrelsen kan, då den finner det erforderligt, sammankalla extra Förbundsmöte.

Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas för avgörande. Kallelse sker senast 14 dagar före mötet genom kungörelse i RF:s och Förbundets officiella kungörelseorgan. Föredragningslistan översändes till berörda parter senast 7 dagar före mötet.”

Styrelsen sammankallar det extra förbundsmötet för att genom fyllnadsval kunna skapa en handlingskraftig styrelse, sedan den av årsmötet 2012 valde ordföranden, en styrelseledamot och en suppleant har lämnat sina uppdrag.

Det är styrelsens förhoppning, att valberedningen ska kunna lämna förslag till val för de tre olika uppdragen i god tid före det extra förbundsmötet. De nuvarande stadgarna reglerar inte valberedningens arbete vare sig inför ordinarie eller extra förbundsmöte.

 

Plats för årsmöten
Styrelsen ser gärna att årsmöten och konferenser roterar i vårt avlånga land. Dett förra årsmötet hölls i Malmö, detta extra årsmöte förläggs i Göteborg och årsmötet 2015 kommer att vara i Stockholm.

Skribent: Emir Dizdarevic
E-post: This is a mailto link

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....