Hoppa till sidans innehåll

Förändringsledare sökes

25 AUG 2020 14:49
Förbundet genomgår en av vår tids största förändringsresa och till detta vill vi att alla som vill och kan ska vara delaktiga i hur förbundet utvecklas. Därför söker vi nu en (1) förändringsledare från varje medlemsförening.
  • Uppdaterad: 25 AUG 2020 14:49

Förändringsarbetet är ett långsiktigt arbete och framförallt när vi ska gå från en tyckarkultur till en kunskapskultur inom ramen för agenda2024. Förbundet har nu börjat implementera många av de stämmobeslut som förbundsstämman 29 april antog. Bland annat handlar det om att förbundet börjat leda och styra sina grenförbund, etablerat en kontinuerlig dialog med förtroendevalda samt öppnat upp verksamheten med styrelsens uppdragslista, ekonomirapporter och protokoll tillgängliga för alla.

Nästa steg är nu att bjuda in medlemsföreningarna till arbetet. Inför det vill vi därför att alla våra medlemsföreningar ska utse en (1) förändringsledare i föreningen som jämte föreningens ordförande ska vara våra kontaktpersoner i arbetet.

Anmälan av detta är förlängd till den söndag 6 sept och görs till förbundet via formulär. Önskas anstånd så behöver det meddelas förbundet innan deadline.

OM UPPDRAGET SOM FÖRÄNDRINGSLEDARE
Förändringsledaren utses av föreningsstyrelsen och arbetar på uppdrag av denne. Personen ska ha mandat att föra dialog med oss och att dela med sig av resultat från utvecklingsarbete i föreningen.

Förändringsledaren leder föreningens förändringsarbete i samråd med ordförande. Vissa föreningar har kommit olika långt med sin verksamhet, men alla har något som de behöver utveckla. Det är föreningsstyrelsen som uppdrar det till förändringsledaren och förbundet som stöttar denne i det. Förbundet kan även uppdra till förändringsledaren att jobba särskilt med vissa frågor i föreningen som denne ska förankra med föreningsstyrelsen. Om förändringsledaren inte är del av föreningsstyrelsen så bör hen adjungeras in för frågor som berör föreningsutveckling och uppdraget.

Vi har fått frågor om varför det inte kan vara samma person som ordföranden? Anledningen till det är att vi inte vill lägga ytterligare arbete på föreningsordföranden förutom det som redan åliggs denne. Vi vill att förändringsledaren ska vara dedikerad till förändringsarbetet. Dessutom hoppas vi kunna hitta fler engagerade genom detta upplägg till föreningen, distriktet eller förbundet samt höja kunskapen generellt kring föreningsdemokrati, svensk idrott och andra områden i linje med Agenda2024.

Uppdraget kommer bli mer konkret under september-månad när vi tillsammans med alla förändringsledare och föreningsordföranden kommer processleda fram ramar och innehåll för uppdraget. Kallelse till detta kommer skickas till alla förändringsledare Måndag den 7 aug.

NÄSTA STEG I FÖRÄNDRINGSARBETET
Under hösten 2020 kommer fokus ligga på att få igång förändringsarbetet på föreningsnivå. Parallellt med detta kommer vi förbereda för nästa fas i förändringsarbetet där fokus kommer ligga på utveckling av distriktsförbund år 2021. Mer information om hur utvecklingen av distriktsförbunden kommer gå till återkommer vi med. 

Förändringsarbetet i förbundet ligger i fas enligt den handlings- & genomförandeplan som förbundsstyrelsen tidigare tagit beslut om.  
Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....