Hoppa till sidans innehåll

Nytt förslag från Förbundsstyrelsen - Att dela upp förbundsstämman i 3 delar

09 JUN 2022 16:40
Med anledning av att många föreningsledare är uppbokade på annat under söndagen så kommer förbundsstyrelsen under inledningen av mötet att föreslå ett annat upplägg än tidigare under punkten - fastställande av mötesordning.
  • Uppdaterad: 09 JUN 2022 16:40

Förbundsstyrelsen kommer föreslå följande: 

Att förbundsstämman delas upp i tre delar så punkterna 1-7 fattas beslut om mellan kl 10:00-11:00, att diskussion företas för punkterna 8-30 mellan kl 11:00-13:00 och att beslut för punkterna 8-30 sker mellan kl 13:00-14:00. 

Vill du som ombud ha den modellen så är det viktigt att du deltar i inledningen. Nedan förklaras förslaget mer i detalj. 

Tidsplan:

10:00-11:00 hanteras formalian för förbundsstämman enligt följande: 

  1. Mötets öppnande,
  2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,
  3. Fråga om mötet är behörigen utlyst,
    1. Fastställande av mötesordning 
  4. Val av ordförande vid mötet,
  5. Val av sekreterare vid mötet,
  6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare,
  7. Godkännande av föredragningslista,

11:00-13:00 kommer övriga punkter (8-30) på föredragningslistan att diskuteras och det finns möjlighet då att lämna motförslag på de förslag som lämnats. 

13:00-14:00 fattas beslut om samtliga punkter (8-30). Om nya stadgar antas så kommer tilläggsbeslut behöva fattas med val och anmälan av fler ledamöter till förbundsstyrelsen. 

Med ovan sätt så kan ombud planera för sitt aktiva deltagande utifrån hur förbundsstämman fortskrider. 

Förbundsstämman 2022 kommer avgöra huruvida vi kommer vända utvecklingen inom svensk taekwondo eller inte. Beslutet ligger hos medlemsföreningarna, ägarna till Förbundet och förbundsstyrelsen kan bara ge vägledning med olika förslag. 

Klicka här för att ta del av samtliga handlingar

Klicka här för att anmäla dig till förbundsstämman

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....