Hoppa till sidans innehåll

Överklagan av förbundsstämman avslås

11 JUL 2020 15:08
Riksidrottsnämnden har den 25 maj erhållit en överklagan av den digitala förbundsstämman 2020. Förbundet ombads att skicka över protokoll från förbundsstämman och har den 9 juli meddelats att RIN avslår överklagan.
  • Uppdaterad: 11 JUL 2020 15:08

Förbundsstämman i år genomfördes digitalt mellan den 29 april och 9 maj, där mötet avhölls asynkront mellan 3 till 9 maj. Det var ett nytt förfarande med digitalt deltagande via Zoom som videoplattform och Voteit för dagordning samt omröstning, men med anledning av de begränsningar som råder för att begränsa smittspridningen i samhället, så var det nödvändigt att det gick till på sådant vis.  

Förbundet fick den 25 maj kännedom om att en överklagan lämnats in till Riksidrottsnämnden, men då inte fått ta del av orsakerna till det eller vad som specifikt har överklagats. Från Riksidrottsnämnden så har de inte förordat att förbundsstyrelsens arbete ska pausas eller att enskilda ledamöter ska avstängas under utredning. 

- Det är allas rättighet och skyldighet att överklaga beslut som de anser inte varit behörigt eller korrekt avfattat. Vi har blivit ombedda att översända stämmoprotokoll, vilket vi gjort och har avvaktat vidare begäran från Riksidrottsnämnden om att bemöta överklagan, säger Sammi Kaidi förbundsordförande. 

Föreningen som överklagat har gjort gällande bl.a. att årsmötet var hastigt genomfört, att få föreningar var närvarande vid årsmötet samt att valberedningens arbete innehållit brister. Riksidrottsnämnden konstaterar att endast beslut tagna av årsmötet kan överklagas. Föreningens invändningar i denna del framstår snarare som generell kritik mot årsmötets genomförande och kan därmed inte prövas av RIN.

Vidare har föreningen gjort gällande att mötesordföranden frångick den av årsmötet fastställda föredragningslistan och ensam bestämde att justera föredragningslistan utan att årsmötet tagit beslut i frågan. Här finner Riksidrottsnämnden att förbundets årsmötesbeslut tillkommit i behörig ordning och inte på annat sätt strider mot gällande stadgar eller tävlingsbestämmelser. RIN beslutar därför att avslå överklagandet.

Riksidrottsnämnden har meddelat sitt beslut per capsulam den 9 juli. Riksidrottsnämndens beslut får inte överklagas. 

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....