Hoppa till sidans innehåll

Stöd dras in tills vidare till STU men kraftsamlas för WT-verksamheten

07 SEP 2020 12:03
Styrelsen har i söndags vid ett extrainkallat styrelsemöte beslutat att dra in verksamhetsstödet till Svenska Taekwondounionen utifrån en samlad bedömning av förbundets situation över tid. Beslutet påverkar WT verksamheten.
  • Uppdaterad: 07 SEP 2020 12:03

Vi är mitt i en förändringsresa i förbundet som kommer ta tid, kräva fokus och framförallt hårt arbete från oss alla. Vi ska gå från en tyckarkultur, som under många års tid präglat arbetet i förbundet och vår kultur samt som lett till att RF satte ner foten i början av mars, till en kunskapskultur. En kultur där lärande är i fokus och besluten tas på den aktuella kunskapen vid tidpunkten. Ett sådant arbete kräver teamwork.

I team ”Svensk Taekwondo” så har alla, som vill vara med, en plats att delta och bidra. Tillsammans jobbar vi för att föra Svensk Taekwondo framåt inom gemensamt antagna ramar. Ramar som vi enats om för att vara tydliga mot varandra om hur vi beter oss, vad vi ska göra, vad vi förväntar oss av varandra och hur eller varför vi gör det. Dessa förklaras i de många policydokumenten och riktlinjerna som vi tillsammans med föreningar, grenförbund, distriktsförbund och kommittéer samt nämnder tidigare utarbetat och fastställt.

Det enda kravet för att få vara med i team ”Svensk Taekwondo” är att följa gemensamt antagna regelverk, verka för att antidemokratiska krafter motarbetas och bidra till en ökad demokrati i förbundet. Att helt enkelt ställa upp på vårt gemensamma förändringsarbete och med idrottsrörelsens värdegrund som grund att stå på.

Förbundet har under en tid följt Svenska Taekwondounionens arbete och för förbundsstyrelsen framträder en bild av ett förbund som inte har förmågan att leda och styra sin verksamhet, där transparens saknas, där demokratin i praktiken inte råder och där olämpliga beteenden tillåts fortsätta verka.

Styrelsen har därför under det extrainkallade styrelsemötet i söndags beslutat följande:

  • att reducera Svenska Taekwondounionens verksamhetsstöd på så sätt att ingen ytterligare utbetalning av verksamhetsstödet görs under 2020;

  • att tidigare utbetalt organisation- & verksamhetsstöd för 2020 kan komma att återkrävas om inte Svenska Taekwondounionen redovisar verksamhet i linje med förbundsutvecklingsplanen vid den kommande halvårsavstämningen;

  • att styrelsens beslut om reducering av stöd kan komma att omprövas om Svenska Taekwondounionen kommer till att arbeta och fungera i linje med förbundets förändringsarbete och idrottsrörelsens värdegrund;

  • att tillsätta en arbetsgrupp beståendes av ledare för WT föreningar i syfte att stötta Svenska Taekwondounionen i arbetet; och

  • att uppdra till det verkställande utskottet att genomföra löpande avstämningar med Svenska Taekwondounionen i syfte att säkerställa att förbundet aktivt arbetar för att arbeta och fungera i linje med förbundets förändringsarbete och idrottsrörelsens värdegrund.

Beslutet från förbundsstyrelsen innebär att Svenska Taekwondoförbundet nu tar en ökad aktiv roll i att stötta Svensk WT taekwondo för att så snart som möjligt komma tillbaka starkare och mer samlade. Samtliga WT föreningar behöver engagera sig i detta.

Allvaret i Riksidrottsstyrelsens tidigare beslut om att dra in organisationsstödet till Svensk Taekwondo är inte på något sätt över. Nu är det upp till bevis och det görs genom handling.

Här kan du ta del av förbundsstyrelsens beslut och motiveringen till det. Protokoll från mötet kommer inom kort att laddas upp här.

Under veckan kommer samtliga WT föreningar bjudas in till dialog med förbundet och STU. Dialogen kommer ske via zoom och kallelse kommer skickas ut per epost till de som STU angett som medlemmar hos dem.

Förbundsstyrelsen vill med detta beslut öka och kraftsamla våra stödinsatser för att strategiskt och målinriktat vända utvecklingen i svensk WT-taekwondo. 


På uppdrag av förbundsstyrelsen,

Sammi Kaidi
Förbundsordförande

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....