Hoppa till sidans innehåll

Transparensarbetet i förbundet fortsätter

16 JUL 2020 14:41
Transparensprincipen innebär att så mycket information som möjligt i förbundet är öppen för intresserade, något som förbundsstyrelsen strävar efter och arbetar aktivt med. Transparensen i förbundet ska öka.
 • Uppdaterad: 16 JUL 2020 14:41

Transparensprincipen efterlevs genom att vi publicerar information i öppna kanaler, använder ett enkelt och tillgängligt språk samt i förekommande fall tillhandahåller lättillgängliga summeringar.

Information som rör styrelsens och Förbundsmötets beslut, förbundets förvaltningsplan och organisation, styrande dokument och kontaktinformation till styrelse, personal och arbetsgrupper är alltid offentlig. Övrig information tillgängliggörs i den mån det är rimligt i förhållande till arbetsinsats, tekniska möjligheter och allmänvärdet i att informationen tillgängliggörs.

Därför publiceras arbetsverktyget "uppdragslistan" från styrelsen. Uppdragslistan är ett levande dokument för förbundsstyrelsen och uppdateras löpande för att följa upp förbundsstämmans beslut och de uppdrag samt beslut styrelsen och verkställande utskott fattar. 

Uppdragslistan finner du under menyvalet "förbundet" och sedan "styrelse" samt består av följande flikar: 

 • Uppdrag
  Är sådant som förbundsstämman fattat beslut som inriktning för förbundsstyrelsens arbete kommande verksamhetsår. Det kan även vara övergripande områden som en enig förbundsstyrelse beslutat om. 

 • Actionlist
  Ärenden som ska göras inför och efter styrelsemöten utifrån att ärenden behöver beredas innan de hamnar hos styrelsen för beslut och att besluten ska verkställas samt följas upp. 

 • Loggbok
  Innebär att allt som sker emellan ärendehanteringen under actionlistan och som framförallt tillhör den löpande driften av förbundet hamnar här. 

 • Årshjul
  Är under bearbetning men kommer tydliggöra vilka frågor som ska hanteras under en specifik tidsperiod av förbundsstyrelsen. 

 • Ansvarsområden
  Tydliggör vem som ansvarar för vad.

 • Instruktioner
  Är för internt bruk med eventuella kodningar av dokumentet. 

Vidare kommer vi även löpande publicera den ekonomiska rapporten som vi kallar för en chefsrapport och som nu publicerats för första halvåret. Rapporten används av förbundsstyrelsen för att löpande följa upp det ekonomiska utfallet gentemot budgeterat utfall och vi kan konstatera att ekonomin går i linje med av förbundsstämmans fattat ekonomiska rambeslut.

Förbundet kommer under 2020 göra ett minusresultat på cirka 300tkr som kommer tas från det egna kapitalet och det finns inga tendenser som visar på att minusresultatet kommer bli större än planerat. Tvärtom så saknas vissa intäkter på ca 200tkr som inte varit inräknade i rambudgeten förbundsstämman tagit beslut om vilket skulle minska det planerade minusresultatet i slutet av året. 

 

För eventuella frågor om förbundsstyrelsens transparensarbete, tveka inte att höra av dig till oss. 

 

Ha en fortsatt fin sommar.

 

Med vänlig hälsning,

Sammi Kaidi
Förbundsordförande

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....