Hoppa till sidans innehåll

Valberedningens nomineringar till förbundsstämman 2022

09 JUN 2022 14:27
Valberedningens arbete regleras av förbundets stadgar 6 kap. 2§. Förslag på kandidater har erhållits från medlemmar i förbundet som valberedningen haft samtal med.
  • Skapad: 09 JUN 2022 14:27

Valberedningen består av Henrik Broberg (ordförande), Frida Sanderfelt och Patrick Karlsson. Valberedningen har enbart tagit ställning till val som ska göras enligt nuvarande stadgar. Förbundsstyrelsen har föreslagit nya stadgar från MAQS advokatbyrå som utökar antalet ledamöter i förbundsstyrelsen med två extra, vilket förbundsstämman får ta ställning till med nomineringar på plats. 

Valberedningen föreslår följande till förbundsstämman: 

Val av ordförande vid mötet,
Johan Groth, mötesordförande vid förbundsstämman 2020

Val av sekreterare vid mötet,
Linda Svärdström, andre vice förbundsordförande med mandattid till 2024

Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare,
Johanna Haugland, Soo Shim Taekwondo Umeå
Gibriel Jatta, Tian Dao Taekwondoförening

Val av 2 ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av 4 år och fyllnadsval av ledamot i förbundsstyrelsen för en tid av 2 år,
Johanna Haugland, Soo Shim Taekwondo Umeå
Emir Dizdarevic, Dokan Dojo Taekwondosektionen
Lotta Svensson, Baekdusan Taekwondo klubb (fyllnadsval)

Val av 2 ledamöter i disciplinnämnden för en tid av 4 år,
Lejla Kadric, juriststudent från Lion Taekwondo IF

Val av en revisor för en tid av 2 år,
Anna Hedin Göran, auktoriserad revisor från Kungälvs Revisionsbyrå

Val av revisorssuppleant för en tid av 2 år,
Julia Lundin, revisorsassistent från Kungälvs Revisionsbyrå

Fyllnadsval av Ordförande i Valberedningen för en tid av 2 år,
Christian Woxell, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen och från Enighet sportcenter

Fastställande av eventuella styrelsearvoden,
Föreslår att arvoderingsvillkor från 2020-2021 även ska gälla för 2022-2023. 

Övrigt inkomna nomineringar
Gibriel Jatta, Tian Dao Taekwondoförening 
Finn Frederiksen, Borås Taekwondocenter

Valberedningen vill uppmärksamma medlemmarna på att det till framtiden behöver etableras kutym inom svensk taekwondo att nomineringar görs till valberedningen så samtliga kandidater kan beredas i tid. Inför årets förbundsstämma har det tillkommit och dragits tillbaka kandidater, vilket försvårat valberedningens arbete.

Skribent: Sammi Kaidi
E-post: This is a mailto link

imagedtvsn.png

Svenska Taekwondounionen

Svenska ITF Förbundet

Riksidrottsförbundet

Svenska Taekwondoförbundet är en del av svensk idrott.

SISU Idrottsutbildarna

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.

Tillsammans för fler i rörelse

Vaccinera klubben

World Taekwondo

International Taekwon-Do Federation

Hitta oss på sociala medier
.
Svenska Taekwondoförbundet Facebook...Svenska Taekwondoförbundet Instagram

Postadress:
Svenska Taekwondoförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996514
E-post: kansli@swetaekwondo....