Nu sluter vi leden inom svensk taekwondo – förbundsstämman har sagt sitt!

jun 15, 2022 | Nyheter

De senaste två åren har varit turbulenta med ett offensivt struktur- & kulturförändringsarbete inom svensk taekwondo. Det har medfört att vi tagit kliv framåt i utvecklingen, men också konstaterats att vissa saker behöver vi fortsatt jobba med och framförallt ändrå på som vi inte lyckats med. Begrepp som styrning, struktur och samspel har varit ledande och nu lägger vi om fokus mot att sluta leden, långsiktigt.

Upptrappningen med de förslag som lagts inför förbundsstämman 2022 har föregåtts av omstartskonferenser och dialogträffar under våren och under temat – nu startar vi om svensk taekwondo och alla ska med. Minsta gemensamma nämnare har varit vägledande och det vi inte varit överens om har parkerats för hantering längre fram. Det har lett till mindre konflikter och större samsyn samt förståelse.

Ett beslut på en förbundsstämma förändrar inte situationen helt. Beslutet ska verkställas, förankras och efterlevas. Styrelsen är ytterst ansvariga för det. Det handlar om att fullfölja förbundsstämmans beslut på sådant sätt att förbundet leder och styr verksamheten inom svensk taekwondo, arbetet sker med transparens, demokrati vägleder oss framåt och antidemokrati synas samt att det görs med ett tydligt ledarskap utifrån idrottsrörelsens värdegrund.

Inom kort kommer vi inleda det arbetet.

Här kommer en kort summering av de beslut som förbundsstämman fattade:

Förbundsstämman antog följande:

Förbundsstämman avslog följande:

Förbundsstämman bordlade följande till kommande extra förbundsstämma:

 • Revisorernas berättelse för 2021 – saknas underskrift av en ledamot
 • Anmälan av 2st STU-ledamöter respektive 2st suppleanter till FS (totalt 4st)
 • Val av ytterligare 2st ledamöter till valberedningen

Förbundsstämman valde följande personer till förtroendeuppdrag i:

Förbundsstyrelsen,

 • Johanna Haugland, Soo Shim Taekwondo Umeå, ledamot
 • Emir Dizdarevic, Dokan Dojo Taekwondosektionen, andre vice ordförande
 • Lotta Svensson, Baekdusan Taekwondoklubb, ledamot
 • Gibriel Djatta, Tian Dao Taekwondoklubb, ledamot
 • Johan Nilsson, Åhus Taekwondoklubb, ledamot

Valberedningen,

 • Christian Woxell, Enighet Sportcenter, ordförande

Disciplinnämnden,

 • Lejla Kadric, Lion Taekwondo IF, ledamot
 • Simon Easterling, Partille Taekwondoklubb, ledamot

Stort tack till alla ombud som deltog på förbundsstämman 12 juni och till er alla som konstruktivt bidragit till att vi nu vänder utvecklingen inom svensk taekwondo. Med de beslut som fattades så finns det goda grunder för att jobba mer långsiktigt med kulturförändringen. Vi hoppas fler föreningar väljer att delta i de demokratiska forumen framöver. 

Vi passar även på att tacka avgående förtroendevalda för förtjänstfulla insatser i förbundet och önskar er stort lycka till i vad som ni åtar er framåt; Corina Gabrielin Lundén från förbundsstyrelsen och Henrik Broberg från valberedningen. Christian Woxell tackar vi för insatser i förbundsstyrelsen och ser nu framemot ett framgångsrikt arbete i valberedningen.

Styrelsen har konstituerat sig och kommer under augusti-september träffas för uppstart av styrelsearbetet. Fram tills dess kommer vi jobba intensivt för att få ut föreningsstöden och få tillbaka de statliga stöden till svensk taekwondo.

Arbetet med att sluta leden inom svensk taekwondo fortsätter, men nu med ett tydligare mandat och uppdrag.

FULLSTÄNDIG LISTA PÅ FÖRTROENDEVALDA EFTER FÖRBUNDSSTÄMMAN 2022:

Förbundsstyrelsen:

 • Sammi Kaidi, förbundsordförande
 • Linda Svärdström, förste vice förbundsordförande
 • Emir Dizdarevic, andre vice förbundsordförande
 • Johanna Haugland, styrelseledamot
 • Lotta Svensson, styrelseledamot
 • Gibriel Djatta, styrelseledamot
 • Johan Nilsson, styrelseledamot
 • Lennart Arvidsson, adjungerad styrelseledamot
 • Robert Andersson, SIF-ledamot
 • Mimmi Oskarsson, SIF-suppleant
 • STU-ledamot 1 – vakant
 • STU-ledamot 2 – vakant
 • STU-suppleant 1 – vakant
 • STU-suppleant 2 – vakant

Valberedningen:

 • Christian Woxell, ordförande
 • Frida Sanderfeldt, ledamot
 • Patrick Karlsson, ledamot
 • Ledamot 3 – vakant
 • Ledamot 4 – vakant

Disciplinnämnden:

 • Torbjörn Odlöw, ordförande
 • Andrea Ohlsson, ledamot
 • Johan Berg, ledamot
 • Lejla Kadric, ledamot
 • Simon Easterling, ledamot

Revisorer:

 • Anna Hedin Göran, auktoriserad revisor, Kungälvs Revisionsbyrå
 • Julia Lundin, revisorsassistent, Kungälvs Revisionsbyrå