Foten och handens väg

Taekwondo (ibland även skriven TaeKwonDo eller Taekwon-Do) är i grunden koreansk självförsvar som utvecklades under 1950-talet till egen kampart. Målet med Taekwondo är att utveckla dig själv som människa, mentalt och fysiskt. Taekwondo betyder ”Fotens och handens väg” enligt följande:

Tae betyder ”fot”
Kwon betyder ”hand”
Do betyder ”vägen”, den moraliska vägen

Taekwondo främjar individens koncentration, koordination, självkontroll, medvetande, mod, självförtroende samt fysiska och psykiska utveckling. En lär sig även vad som är rätt och fel och att styrka betyder moraliskt ansvar. Taekwondo-eleven lär sig på så sätt att inte tillgripa våld mot andra människor och att uppträda moraliskt i alla situationer.