Förbundsstämman

Kallelse – Förbundsstämma 2024

Var? Bosön Hotell och Konferens på Lidingö i Stockholm. 

När? Söndag 5 maj kl 09:00-14:00. Fullmaktsgranskning är öppen till och med lördag 4 maj kl 21:00.

Hur? Anmäl deltagande via formulär, även om föreningen inte har rösträtt men vill ha möjlighet att yttra sig. Det görs genom föreningens ordförande här: https://forms.gle/qJbcUTC2AMwZj79L6

Mötet kommer att genomföras fysiskt och eventuellt streamas för externa åhörare. För ombud kommer det inte finnas möjlighet att delta digitalt. Förbundet står därför för uppehälleskostnader; boende och mat, för ett ombud per förening, under förutsättning att det anmälts innan måndag 8 april.

Hålltider och genomförande: 
12 feb Kungörelse av förbundsstämma 5 maj genom mailutskick till samtliga medlemsföreningar med information om ort för stämman. Senast 5 april skickas kallelse ut till samtliga medlemsföreningar

8 april Deadline för anmälan av boende. Vid missad anmälan får ombud själv stå för boendekostnad enligt ny avbokningspolicy för förbundsbokningar.

14 april Sista dag för nomineringar till förtroendeuppdrag i styrelse, (förlängt) disciplinnämnd, valberedning och revisorer. Notera att styrelsen kommer föreslå ett färre antal ledamöter i styrelsen med anledning av överenskommelse med grenförbund om ökad representation från deras sida. Valberedningen söker flera nya personer.

21 april Förslag på föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan, valberedningens förslag samt FS:s förslag och inkomna motioner med FS:s yttrande finns tillgängliga för medlemsföreningarna på förbundets hemsida och i mötessystemet taekwondo.voteit.se

4 juni kl 21:00 Fullmaktsgranskning stänger. Röstlängd i voteit uppdateras.

5 maj kl 09:00 Förbundsstämman pågår till senast kl 14:00. Lunch serveras från kl 13:00.

 

Styrelsen ser framemot att träffa så många som möjligt fysiskt i Stockholm den 4-5 maj för kvällsumgänge och förbundsstämma dagen efter.

Varmt välkommen.