Grenförbund (sport)

Förbundets idrottsliga verksamhet organiseras för närvarande i Förbundet och i grenförbunden Svenska Taekwondounionen (STU) och Svenska ITF förbundet (SIF). De båda grenförbunden är förbundets sportorganisationer för de två internationellt erkända Taekwondogrenarna WT och ITF taekwondo. 

För WT-Taekwondo har förbundet delegerat den idrottsliga verksamheten till STU. STU är medlem i World Taekwondo Federation och European Taekwondo Union. Besök STU:s hemsida här. 

För ITF Taekwon-Do så har verksamheten delegerats till SIF. SIF är medlem i International Taekwondo Federation och All Europe Taekwon-Do Federation. Besök SIF:s hemsida här.