Anmälan till disciplinnämnden

På denna sida kan du göra en anmälan till disciplinnämnden med hjälp av formuläret nedan. 

Disciplinnämnden består av en ordförande, två ledamöter med juridisk kompetens och två ledamöter med erforderlig kompetens. Ledamöterna väljs av förbundsstämman och nämnden arbetar oberoende av Svenska Taekwondoförbundets övriga organisation.

Nämndens uppgift är att besluta i ärenden som rör kapitel 14 medans förbundsstyrelsen beslutar i ärenden som rör kapitel 15 i RF:s stadgar.

Kapitel 14 behandlar möjligheten att anmäla och bestraffa i betraffningsärenden medan kapitel 15 reglerar hur till exempel föreningsbeslut, beslut om medlemsskap i förening, beslut av tävlingsfunktionärer i samband med tävling med mera ska kunna överklagas. Enligt grenförbundet Svenska Taekwondounionens tävlingsregler ska alltid huvuddomaren anmäla om ett gult kort delats ut under tävling för att nämnden ska pröva om ytterligare bestraffning är påkallad eller ska undanröjas.

En sak att tänka på i samband med anmälan till disciplinnämnden är att det är väsentligt att agera ganska snabbt.

Den generella preskriptionstiden inom idrottens bestraffningssystem är två månader, det vill säga att om anmälan kommer in mer än två månader efter att att förseelsen begåtts eller “blivit känd” kan den inte tas upp till behandling. Det är enbart när det gäller mycket grova kränkningar eller övergrepp som denna tid kan förlängas till tio år.

Anmälan till disciplinnämnden: