Övergångsåret 2022-2023

Från omstart till nystart – specialidrottsförbund med två sportförbund

Förbundsstyrelsen har på medlemmarnas mandat inlett övergången från omstartsåret 2022 till nystartsåret 2023. För detta så handlar det om att landa en överenskommelse med grenförbunden för hur delegeringen av verksamheten WT- och ITF-taekwondo ska se ut för att uppnå Agenda2024.

Förutom stadgeenliga övergången så har förbundsstyrelsen att arbeta i enlighet med RF:s åtgärdsplan. Här samlas all information kopplat till det: