Ansökan för projekt- & återstartsstöd till förening öppnar nu och håller öppet till 22 juni

jun 16, 2022 | Nyheter

I år har svensk taekwondo mer pengar än tidigare som vi kan erbjuda föreningar i olika programområden. Det handlar om allt ifrån stimulansstöd för att återuppta och stärka barn- & ungdomsverksamheten till stöd för riktade insatser som bidrar till att hela Taekwondorörelsen återstartar och utvecklas.

Vi tar emot ansökningarna via ”idrottonline – idrottsmedel” där föreningen kan ansöka från nu och fram till 22 juni kl 23:59. Nästa ansökningsperiod beräknas öppna upp därefter med deadline till den 30 sept. Beslut för den ansökningar som kommer in innan 22 juni beräknas meddela förening innan 30 juni. 

Projektstöd IF

Det övergripande syftet med stödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott (7-25 år) i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Här har föreningarna möjligheten att söka om fritt stöd upp till 50.000kr per projekt under områdena ”inkludering av underrepresenterade grupper” eller ”trygga och hållbara utvecklingsmiljöer”. Dessutom kan förening söka om stöd ur något av de 8st styrda områdena som inte kräver en fullständig projektplan. Läs mer om samtliga sökområden på hemsidan under menyval ”föreningshjälpen-projektstöd IF”.

Återstartstöd

Det övergripande syftet med stödet är att stimulera en uppstart av föreningsverksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att föreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Föreningar har tre olika möjligheter att ansöka om stöd. För det första kan föreningen ansöka om ett stimulansstöd som beräknas utifrån antalet medlemmar och tävlingsaktiva i föreningen. För det andra kan föreningen ansöka om projektstöd inom två olika områden: ”Intern kompetensutveckling” och ”Samverkan vid tävling/läger”. Läs mer om dessa sökområden på hemsidan under menyval ”föreningshjälpen-återstartsstöd”.

Notera att det är Riksidrottsförbundet som fattar beslut om tilldelning eller avslag av stöd. Förbundet bistår RF med sakkunskap från Taekwondorörelsen under beredningen av varje ansökan.

För eventuella frågor om de olika sökområdena, tveka inte att maila till bidrag@taekwondo.se