Förbundet är i sorg – vila i frid Paul G Höglund

sep 17, 2022 | Nyheter

Paul har länge varit aktiv inom svensk kampsport och idrott, bla. varit med och grundat Svenska Budo och Kampsportsförbundet som sedan ledde till engagemang Svenska Karateförbundet. Paul var involverad i arbetet med att Svenska Taekwondoförbundet bildades och ansökte om medlemskap i RF 1996-1997. Vidare har Paul varit engagerad i internationell kampsport under många år och på senare tid har även Taekwondorörelsen haft förmån av att han engagerat sig inom WT verksamheten hos grenförbundet Svenska Taekwondounionen och som företrädare för dem hos förbundsstyrelsen i Svenska Taekwondoförbundet.

Pauls engagemang inom svensk taekwondo har bidragit till utvecklingsarbetet, i synnerhet genom att vara en konstruktiv, saklig och integritetsfylld brygga mellan förbundet och grenförbundet STU samt stark förespråkare för dialog, i alla lägen.

En sista hälsning:

Tack. För din tid hos oss, ditt engagemang inom föreningsdemokrati, taekwondo- och kampsportsrörelsen i stort, att du stått pall under vår största utmaning inom svensk taekwondo och hela tiden varit du. Må du vila i frid.

Våra tankar går till Pauls närmsta och käraste.