Den olympiska rörelsen i Sverige har samsyn

okt 8, 2022 | Nyheter

verige har minst pengar att fördela till elitidrott av andra jämförbara länder i Norden och Europa. Detta i sammanlagda beräkningar för både den olympiska och icke olympiska elitidrotten, något som vi inom ramen för elitidrott2030 är överens inom svensk idrott ska åtgärdas.

Totalt fanns 35 olympiska specialförbund på plats under SOK:s ordförandekonferens i den olympiska rörelsens antika vagga i Olympia för att diskutera vad som krävs för att öka den internationella konkurrenskraften och utveckla den olympiska rörelsen i Sverige. Enigheten bland förbunden var stor kring att det krävs större gemensamma satsningar. Och att SOK ska ta en större roll i att företräda och stödja den svenska elit- och prestationsidrotten på internationell nivå.

– SOK:s medlemmar och SOK:s styrelse är helt eniga om att vi behöver kraftsamla. Flera undersökningar visar att vi i Sverige har mindre resurser till elitidrott jämfört med våra grannländer i Norden och Europa, säger SOK:s ordförande Mats Årjes.

SOK:s medlemsorganisationer har samma bild. Det totala stödet till elitidrott i Sverige behöver fördubblas för att på sikt kunna upprätthålla den höga nivå som svensk elitidrott vill befinna sig på.

För svensk taekwondo handlar det inte bara om att våra potentiella olympier ska erhålla stöd från SOK, utan även att ta ett helhetsgrepp för elitaktiva, kommande elitaktiva och icke olympiska grenar i syfte att få bättre förutsättningar för sin elitsatsning oavsett olympisk status. I slutändan så är en mästerskaps- eller OS-medalj en vinst för hela Taekwondorörelsen.

– Under en längre tid har det varit tabu att prata elitidrott inom svensk idrott, men nu får det ett brett stöd från de olympiska specialidrottsförbunden som förbundsstyrelsen kommer förankra med Taekwondorörelsen för att med full kraft stödja arbetet för en samlad elitidrottssatsning, säger förbundsordförande Sammi Kaidi.

Förbundsstyrelsen fortsätter arbetet med att SOK ska stödja våra topputövare och skapa förutsättningar för fler talanger att nå toppen. På senare tid har vi sett internationella framgångar på junior-sidan vilket bådar gott för en bred topp- & talangsatsning framåt.