Nystart av svensk taekwondo

okt 27, 2022 | Nyheter

Medlemmarna i Svenska Taekwondoförbundet var tydliga med att vi ska hålla ihop Taekwondorörelsen vid förbundsstämman 12 juni. Tillsammans är vi Sveriges enskilt största kampidrott. Vi ska även få det att fungera med en uppdelning av WT- och ITF-taekwondo samtidigt som vi säkerställer styrningen, ledarskapet, transparensen, demokratin och motverkar antidemokrati inom rörelsen gemensamt.

Vårt besked till Riksidrottsstyrelsen är att ägarna till Svenska Taekwondoförbundet, våra medlemsföreningar, sagt sitt och söker nu stöd för det fortsatta arbetet framåt.

Förbundsstyrelsen har tillsammans med representanter från grenförbund haft en avstämning med Riksidrottsförbundet den 19 sept. Dessutom pågår dialog mellan företrädare från förbundsstyrelsen och de båda grenförbunden med ambitionen om att nå en gemensam samt likalydig överenskommelse innan årsskiftet. Vi har även skickat in en nulägesrapport till Riksidrottsstyrelsen inför deras möte den 4-5 okt där vi hemställer att de omprövar de statliga stöden till svensk taekwondo.

Läs vår nulägesrapport här.

Förbundet är i ett fortsatt ansträngt läge där vi haft likviditetsutmaningar, som löst sig med stöd från Riksidrottsstyrelsen den 13 sept, men har fortsatt resursbrist för att stödja er medlemmar i olika frågor. Styrelsen arbetar på olika lösningar och med flera aktiva styrelseledamöter så hoppas vi kunna möta behoven bättre.

Vi kommer inom kort komma ut med inbjudan till samtliga taekwondoföreningar om en avslutande konferens för omstartsåret 2022. Där hoppas vi att vi tillsammans kan fira att vi vänt utvecklingen inom svensk taekwondo och blicka framåt mot 2023-2024.

För eventuella frågor till förbundet, tveka inte att maila till kansli@taekwondo.se

På uppdrag av förbundsstyrelsen,

Sammi Kaidi