Riksidrottsnämnden slår fast att besluten vid vår förbundsstämma 12 juni är korrekta

dec 6, 2022 | Nyheter

Förbundsstyrelsen föreslog till den ordinarie förbundsstämman 12 juni helt nya stadgar utifrån nedan principer:

  • Taekwondoföreningarna ville behålla grenförbundslösningen
  • Grenförbunden skulle stärkas i sin autonomitet och som självständiga organ
  • Huvudförbundet skulle möta RF:s krav på förmåga att leda och styra grenförbunden

Baserat på dessa tre principer fick MAQS Advokatbyrå i uppdrag att ta fram helt nya stadgar till Svenska Taekwondoförbundet. Dessa stadgar byggde på följande principer:

  • Svenska Taekwondoförbundet äger all Taekwondo som specialidrottsförbund enligt RF:s stadgar
  • Svenska Taekwondoförbundet kan och har delegerat verksamheten till respektive grenförbund, ex. för STU har hela WT-verksamheten delegerats
  • Svenska Taekwondoförbundet kan vid särskilda skäl frånta delegation från respektive grenförbund
  • Grenförbunden beslutar ensamt och utan inflytande från Svenska Taekwondoförbundet i det som rör dess gren-verksamhet

Se förbundets nya stadgar här och vägledningen till styrelsen på de sista två sidorna.

Nu slår Riksidrottsnämnden fast att besluten vid förbundsstämman 12 juni är korrekt fattade och att förbundet har det huvudsakliga ansvaret för all Taekwondo i Sverige, men att vi valt att delegera verksamhet till respektive grenförbund. De slår även fast att Svenska Taekwondounionen enbart får organisera hela WT-verksamheten och enbart företräda WT-taekwondo internationellt.

Se Riksidrottsnämndens beslut här med tillhörande handlingar.

Förbundsstyrelsen kommer inom kort att inleda samtal för hur vi bäst fångar upp de 15-20 föreningar som direkt påverkas av RIN-beslutet så de fortsatt kan organisera ITF Changung och Hapkido inom Svenska Taekwondoförbundet.