Nu släpper vi utredningsrapporten på förbundets arbete

apr 4, 2023 | Nyheter

Förbundsstyrelsen har under sommaren 2022 begärt hos Riksidrottsstyrelsen att de ska ompröva innehållandet av våra statliga stöd. Det handlar både om organisationsstöden till Svenska Taekwondoförbundet och verksamhetsstöden barn- & ungdom, vuxen och elit till de båda grenförbunden. Förbundsstyrelsen har menat på att med de beslut som fattades vid förbundsstämman 12 juni 2022 har förbundet gjort de nödvändiga justeringar i verksamheten som krävs för att verka och fungera i linje med RF:s stadgar.

Riksidrottsstyrelsen hörsammade förbundsstyrelsens begäran genom att parallellt bevilja ett likvidationsstöd till förbundet och parallellt tillsätta en oberoende utredning för att utreda förbundets förändrad situation. Utredningen genomfördes av PWC och hade samma utredningsledare som vid utredningen 2021.

Utredningen har nu skrivits klart, presenterats för både Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen under mars-månad. Nu presenteras rapporten även för medlemmarna tisdagkväll kl 18:00-19:00 vid medlemsdialogen tillsammans med utredarna från PWC. Rapporten kan laddas ned här.

Förbundsstyrelsen ser positivt på utredarnas slutsatser. Det finns konstateranden i rapporten som inte tagit hänsyn till nytagna initiativ och därmed blir missvisande om en inte känner till hela historien samtidigt som den ger en bra bild över den progression förbundet gjort samt belyser områden vi behöver fortsätta arbeta med. Inom kort kommer vi återkomma med vilka lärdomar och slutsatser styrelsen drar från rapporten.

Rapporten har legat som grund för Riksidrottsstyrelsens omprövning av innehållandet av de statliga stöden. Riksidrottsstyrelsens beslut kan läsas här och som nu ger Svenska Taekwondoförbundet ekonomiskt stöd för att fortsätta sitt arbete i linje med RF:s åtgärdsplan och där hotet om en eventuell uteslutning vid Riksidrottsmötet 2023 är undanröjt. Förbundsstyrelsen har inspelat till RF att det behövs en tydlig väg framåt där ekonomiska resurser till elitaktiva och arbete med trygga taekwondomiljöer ska prioriteras.

Styrelsen återkommer inom kort med mer besked kring utformningen av utvecklingsstödet från RF till Svenska Taekwondoförbundet.