Ansökan om föreningsstöd är nu öppen

sep 9, 2023 | Nyheter

Nu kan vi äntligen meddela att ansökningsperioden för höstens föreningsstöd inom ramen för projekt- & återstartsstöd har öppnat på idrottonline. Deadline för ansökan är 20 sept.

Vi har samlat all information om vilka stöd som går att ansöka om på hemsidan under menyvalet föreningsstöd. Det är samma upplägg som tidigare med enklare ansökningar för de fasta stöden och mer avancerat för de stödformerna som kräver större finansiering.

Notera att för att föreningen ska kunna beviljas stöd så krävs att föreningen senast 2022-12-31* har:
– återrapporterat tidigare beviljat stöd,
– erlagt fastställda avgifter till Taekwondoförbundet för 2022 och har betalat eventuella skulder till förbundet,
– skickat in föreningsrapporten för 2022 via IdrottOnline,
– skickat in verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2021, årsmötesprotokoll och konstituerande mötesprotokoll 2022 samt gällande stadgar, och
– i övrigt fullföljt sina åtaganden enligt förbundets stadgar (Kapitel 7 Föreningar) samt styrdokument och regler för medlemsföreningar.

*Föreningen kan komplettera eventuella icke-fullgjorda åtaganden enligt ovan i samband med inskickande av ansökan.

Förbundets bidragsgrupp kommer delge RF ovan information och om någon förening skulle ha missat på något, så kommer vi vara flexibla med att låta ansökan ligga tills dess att ovan har åtgärdats. Vi har tyvärr inte resurser att på förhand meddela vilka föreningar som kan beviljas stöd eller inte. Det är ett arbete vi kommer genomföra intensivt under en veckas tid.

Förbundets bidragsgrupp kommer likt tidigare omgångar vara ett stöd till RF:s bidragsgrupp. Vi kommer bidra med sakkunskap kring Taekwondo termer, aktiviteter eller liknande. RF:s bidragsgrupp är de som sedan fattar besluten.

Bidragsgruppen består av Gibriel Djatta (sammankallande), Linda Svärdström, Mimmi Oskarsson och Sammi Kaidi. Gruppen nås via mail på bidrag@taekwondo.se och alla frågor ska ställas till den mailen och inte enskildas mailadresser.

För problem med idrottonline så ber vi er att ta kontakt med idrottonline supporten via länken: https://support.idrottonline.se/support/home

Vi ser framemot att dela ut de ca 8 milj kronor som vi har kvar till våra föreningar nu under hösten för att bidra till en återstart av svensk taekwondo och nya insatser för att utveckla taekwondorörelsen.