Extrainsatt styrelsemöte tillsätter arbetsgrupp utifrån mediarapportering

dec 17, 2023 | Nyheter

Under lördagen den 16 dec har sportbladet publicerat två artiklar med hemska historier kring upplevelser från utövare inom svensk taekwondo. Med anledning av det som framgår i dessa artiklar så har förbundsstyrelsen sammankallats till ett extrainsatt styrelsemöte under söndagen och tillsatt en särskild arbetsgrupp.

Styrelsen har, tillsammans med representanter från STU-styrelsen, under sitt extrainkallade söndagsmöte reflekterat kring det som framgår i mediarapporteringen, uppdaterat sig på vilka ärenden det rör sig om och blickat framåt kring vad förbundet kan vidta för konkreta åtgärder.

Styrelsen har vid mötet beslutat att tillsätta en särskild arbetsgrupp som ska titta närmare på hur förbundet, och andra organ kopplade till ärendena, hanterat detta och återkomma till styrelsen med en rapport. Ytterst handlar det om att arbetet mot otrygga taekwondomiljöer är ett lika prioriterat område som arbetet med att möjliggöra för svensk taekwondo att få tillbaka de statliga stöden som varit stort fokus på sedan år 2020. Insatser förbundet vidtagit eller planerar att vidta för det generella arbetet inom området trygga taekwondomiljöer kommer även arbetsgruppen att titta närmare på.

Arbetsgruppen kommer bestå av Johan Nilsson och Lotta Svensson från förbundsstyrelsen, Madeleine Romero från Jämställdhetskommittén och representant från STU-styrelsen (utses vid deras onsdagsmöte). Arbetsgruppen rapporterar till förbundsstyrelsen och nås via johan.nilsson@taekwondo.se vid eventuella frågor.

Vid frågor från media så hänvisas det till förbundsordförande sammi.kaidi@taekwondo.se

Förbundsstyrelsen avser att återkomma till medlemmarna i vad som görs mer specifikt i ärendet kring trygga taekwondomiljöer, så snart det finns information att delge.

För dig som känner igen dig i den rapportering som gjorts eller på annat sätt upplever otrygghet i den taekwondoförening du befinner dig i idag – ta kontakt med oss, öppet eller anonymt.

  • Förbundsstyrelsen (öppen kontakt) – Johan Nilsson som nås på johan.nilsson@taekwondo.se
  • Riksidrottsförbundets Idrottombudsmannen (både öppet/anonymt) – Via telefon 08-627 40 10 eller mail
    idrottsombudsmannen@rf.se
  • Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst (för anonym anmälan) – Klicka här
  • BRIS stödlinjer för barn, vuxna och ledare (både öppet/anonymt) – Klicka här

Vill din förening arbeta med trygghetsfrågor eller gå i bräschen för tryggt taekwondoutövande inom vår rörelse – klicka dig vidare här som en start på det