Välkommen till Svenska Taekwondoförbundets 24:e förbundsstämma

feb 12, 2024 | Förbundsstämma, Nyheter

Kära medlemmar,

Det är med glädje vi inbjuder er till Svenska Taekwondoförbundets 24:e förbundsstämma, som kommer att äga rum söndagen den 5 maj i Stockholm. Förbundsstämman är en viktig möjlighet för oss att tillsammans reflektera över det gångna året, fatta beslut för framtiden och stärka gemenskapen inom vår rörelse.

Vi strävar efter att göra denna stämma till en givande och minnesvärd händelse för alla deltagare. Därför vill vi även bjuda in er till en gemensam middag dagen innan stämman, lördagen den 4 maj. Middagen kommer att vara en utmärkt tid för att träffa kollegor, utbyta idéer och förbereda inför dagen som kommer.

För att underlätta för er att delta, kommer Svenska Taekwondoförbundet att stå för omkostnaderna för ett ombud per förening. Det är viktigt att notera att enligt stadgarna och tidigare stämmobeslut är det enbart styrelsemedlemmar i föreningen som kan delta som ombud och varje ombud kan enbart representera en förening.

Viktiga deadlines:

  • Sista dag för att skicka in motioner: 20 februari. Vänligen skicka motioner till kansli@taekwondo.se. Notera att detta är en förlängd deadline från ursprunglig datum, 15 februari, enligt stadgarna.
  • Sista dag för nomineringar till valberedningen: 7 april. Vänligen använd verktyget ”Nominator” för att skicka in era nomineringar. Mer information kommer att tillhandahållas inom kort.

Med detta upplägg ges grenförbunden möjlighet att anordna grenspecifika möten eller aktiviteter under lördagen. Mer information om detta kommer tillhandahållas från grenförbunden.

Viktiga detaljer och mer information om programmet för stämman kommer att skickas ut i en separat kallelse i god tid innan mötet.

Vi ser fram emot att träffa er alla för att dela erfarenheter, fatta beslut och fortsätta att utveckla svensk taekwondo tillsammans.

 

Med vänliga hälsningar,

Förbundsstyrelsen för Svenska Taekwondoförbundet