Ett nytt kapitel för Svenska Taekwondoförbundet: En avskedsnot från Förbundsordförande

feb 25, 2024 | Nyheter

Det är med både en känsla av stolthet och en viss sorg som jag idag vänder mig till er alla. 

Efter en tids noga övervägande och reflektion har jag fattat det svåra beslutet att inte ställa upp för omval som ordförande för vårt älskade förbund. Det är ett beslut som jag kommer att förklara närmare, men först vill jag betona att det har varit en ära och ett privilegium att tjäna er i denna kapacitet sedan 2020.

När jag först tillträdde som ordförande för Svenska Taekwondoförbundet, var det aldrig min avsikt eller ambition att kandidera till denna position. Jag kände mig inte redo för det ansvar som det innebar och det fanns andra aspekter av mitt liv där jag trodde mina krafter och färdigheter kunde bidra mer. Men ödet har en märklig väg att leda oss mot platser vi aldrig trodde att vi skulle befinna oss på.

Under min tid som ordförande har vi stött på otaliga prövningar och utmaningar. Vi har navigerat genom interna kriser, stått emot pandemins härjningar, stått inför hot om uteslutning ur RF/SISU och kämpat mot begränsade ekonomiska resurser. Min roll har i mångt och mycket krävt ett konstant fokus på krisledarskap, en uppgift som har tagit en betydande del av min energi och mina resurser.

Samtidigt har jag sett en otrolig potential inom svensk taekwondo. Vi är en idrott som präglas av jämställdhet på utövarsidan och vi är den näst mest populära prova-på-idrotten bland barn och ungdomar, strax efter gymnastiken. Vi har inom rörelsen framgångsrikt brutit en negativ och osund maktkultur, främjat öppenhet och dialog för en mer inkluderande miljö. Vi har även aktivt byggt fler broar mellan olika grupper inom förbundet, vilket har stärkt vår gemenskap och samarbetsförmåga. Dessutom har vi infört tydligare riktlinjer för att hantera otrygga taekwondomiljöer, vilket har ökat antal anmälningar, men också möjliggjort att fler kan utöva taekwondo i en tryggare miljö än tidigare.

Det är därför jag känner mig trygg i att lämna över stafettpinnen till en ny ordförande som kan leda förbundet in i nästa fas av dess utveckling. Vi har en stabil grund att stå på och med de beslut som vi har fattat tillsammans som medlemmar och styrelse kommer denna grund att bli ännu stabilare efter vår kommande förbundsstämma den 5 maj 2024 och med de beslut som kommer fattas då.

Jag kommer att finnas kvar i rörelsen och stödja både den nya ordföranden och styrelsen efter förbundsstämman samtidigt som jag har kvar mina uppdrag för Kaidi Taekwondo Klubb, Svenska E-sportförbundet och Riksidrottsstyrelsen. 

Styrelsearbetet är ett lagarbete och jag är otroligt stolt över att ha haft så engagerade och kompetenta styrelsekollegor med mig under åren – tack för gott samarbete kollegor. 

Min ledstjärna för styrelsens arbete har hela tiden varit att företräda medlemmarnas intressen, det som medlemmarna fattat beslut om på förbundsstämman, då det är medlemmarna som äger förbundet och vi som styrelse som förvaltar dina intressen mellan årsmötena. Jag vill därför tacka er alla för ert stöd och förtroende under min tid som ordförande. 

Hjälp nu valberedningen och förbundet att hitta styrelsens nästa ordförande, styrelseledamöter och förtroendevalda för andra organ, genom att nominera kandidater via nominera.se/svensktaekwondo. 

Jag kommer vara kvar i full kapacitet fram till förbundsstämman den 5 maj och är tillgänglig för potentiella kandidater att besvara eventuella frågor om ordförandeskapet, förbundets nya fas eller styrelseuppdraget i allmänhet. 

Tack för allt.

Med vänliga hälsningar,

Sammi Kaidi
Svenska Taekwondoförbundet