01okt12:0014:00Extra förbundsstämmaBehandling av fyllnadsval till valberedning och disciplinnämnd samt revision för 2021

Detaljer

Vi behöver fler engagerade till förbundets valberedning och disciplinnämnd, samtidigt som vi stänger verksamhetsåret 2021 helt.

Vid förbundsstämman 12 juni 2022 fastställdes enbart revisionsberättelsen för verksamheten 2020 då en ledamot i förbundsstyrelsen inte hade möjlighet att signera förvaltningsberättelsen i tid innan stämman. Förvaltningsberättelsen undertecknades sedan efter förbundsstämman och därefter signerade även revisorn revisionsberättelsen för 2021. Således är förvaltnings- och revisionsberättelsen för 2021 redo att behandlas av medlemmarna.

När det kommer till fyllnadsval hos valberedningen så beslutade stämman den 12 juni 2022 att bordlägga inval av ytterligare ledamöter till valberedningen, medans disciplinnämnden var fulltaliga vid förbundsstämman 12 juni 2022.

Valberedningen bestod av Christian Woxell (ordförande), Patrick Karlsson (ledamot) och Frida Sanderfeldt (ledamot) efter stämman 12 juni 2022. Patrick valde sedan att lämna valberedningen då han valdes in som ledamot i distriktsstyrelsen för distrikt syd och kan inte enligt STF nya stadgar vara kvar i valberedningen.

För disciplinnämnden har det sedan stämman uppstått utmaningar i deras arbete då flertalet ledamöter varit jäviga eller haft intressekonflikter i ärenden som de behövt behandla. Nu senast har de varit tvungna att lämna över ärenden till Riksidrottsnämnden (RIN) som inte är optimalt och går emot RF:s stadgar. Disciplinnämnden har idag enbart två aktiva ledamöter med juridisk bakgrund.

Vi ber därför dig som medlem att nominera kompetenta och engagerade kandidater till både valberedningen och disciplinnämnden. Nomineringar kan skickas in till kansli@taekwondo.se genom kort motivering kring personen i fråga, vilken roll den nomineras till och CV. Samtliga nomineringar kommer att offentliggöras på förbundets hemsida inför förbundsstämman. Det går även bra att nominera personer på mötet.

För eventuella frågor om extra förbundsstämman, vänligen kontakta förbundets vice ordförande Johanna Haugland tillika ansvarig ledamot för extrastämman på johanna.haugland@taekwondo.se

Varmt välkommen!

Å styrelsens vägnar,

Sammi Kaidi
Förbundsordförande

more

Tid

(Söndag) 12:00 - 14:00

Organisatör